Կիրակի, 03 մարտի, 2024 թ.
|
Ստեփանակերտում`   0 °C

«Վարդանին և Ավարայրի նահատակներին վերագրվող հուշակոթող». Համլետ Պետրոսյան

«Վարդանին և Ավարայրի նահատակներին վերագրվող հուշակոթող». Համլետ Պետրոսյան
509
Շաբաթ, 10 փետրվարի, 2024 թ., 03:18

Պատմաբան, Տիգրանակերտի արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Վարդանին և Ավարայրի նահատակներին վերագրվող հուշակոթող, 5-6-րդ դարեր, Անգեղակոթ, Սյունիք:
Եվ մի փոքրիկ հատված Եղիշեի ցնդելու լեզվից՝ ողբ, կարոտ, ափսոսանք: Համարյա այսօրվա պես...
« …եհաս գարուն եւ եկին նորեկ ծիծռունք. տեսին եւ խնդացին կենցաղասէր մարդիկ, եւ նոքա ոչ երբէք կարացին տեսանել զանձկալիսն իւրեանց։ Ծաղիկք գարնանայինք յիշատակեցին զպսակասէր ամուսինս նոցա, եւ աչք իւրեանց կարաւտացան տեսանել զցանկալի գեղ երեսաց նոցա։ Սպառեցան բարակք որսականք, եւ խցեալ կուրացան արշաւանք որսորդաց։ Բնագրաւք յիշատակեցան նոքա, եւ ոչ մի տաւնք տարեկանաց ոչ ածին զնոսա ի հեռաստանէ. ի ճաշատեղս նոցա հայեցան եւ արտասուեցին, եւ յամենայն յատեանս յիշեցին զանուանս նոցա։ Բազում արձանք կանգնեալ էին յանուն նոցա, եւ անուանք իւրաքանչիւր նշանակեալ ի նոսա»։
Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին:
«... գարուն հասավ, և նոր ծիծեռներ եկան, կենցաղասեր մարդիկ տեսան և ուրախացան, բայց նրանք երբեք չկարողացան տեսնել իրենց անձկալիներին։ Գարնանային ծաղիկները նրանց միտն էին բերում իրենց հավատարիմ ամուսիններին, բայց նրանց աչքերը կարոտ մնացին նրանց երեսների ցանկալի գեղեցկությունը տեսնելու։ Որսի բարակները վերջացան, և բոլորովին դադարեցին որսորդների արշավանքները։ Նրանք հիշվեցին միայն գրված հիշատակարաններով, և ոչ մի տարեկան տոն նրանց հեռու օտարությունից տուն չբերեց, նրանց ճաշատեղերին նայեցին ու արտասվեցին և բոլոր ատյաններում հիշեցին նրանց անունները։ Շատ արձաններ էին կանգնեցրած նրանց անվանը, և ամեն մեկի անունը նշանակված էր նրանց վրա»:
Եղիշե, Վարդանի և Հայոց պատերազմի մասին»:

Աղբյուրը`   Համլետ Պետրոսյան